top of page

Å ha et styre som er villige til å satse på innovasjon, kan være avgjørende for vekst og utvikling. I en artikkel i Harvard Business Review -https://hbr.org/2017/11/the-boards-new-innovation-imperative knyttes styrets innovasjonsutfordring til risikostyring, prioritering, kompetanse og samspillet mellom styret og daglig leder. Dette er problemstillinger som også gjelder for styringen i små og mellomstore virksomheter. Her er de som vil fylle dagen med spennende innhold:

Foredragsholdere

bottom of page