top of page

Om StyreAkademiet Oslo

For fremming av godt styrearbeid

I et møte

SAO

StyreAkademiet er Norges eneste, ideelle organisasjon for å fremme et godt styrearbeid, og har eksistert i snart 30 år. StyreAkademiet Oslo (SAO) har vært og ønsker å en sentral region i StyreAkademiet Norge. SAO med sitt nye styre tar nå mål av seg til å bli en viktig, styrefaglig kompetanse- og nettverksbygger for bedrifter og organisasjoner som vil fokusere på og kvalitetssikre styrets arbeid i henhold til dagens utvikling og aktualiteter.

 

Med denne bakgrunn henvender SAO seg spesielt til oppstartsbedrifter, vekstbedrifter og etablerte bedrifter som virkelig tenker spennende og nytt, og som erkjenner betydningen av profesjonalitet i styring og styrearbeid.


Det nye styret i SAO er satt sammen ut fra et krav om profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning, og det å kunne dekke de mest sentrale hovedansvarsområder til et styre. SAO ønsker å være til for selskaper som ikke er børsnoterte, og for offentlig eide selskaper og frivillige organisasjoner i Oslo-regionen. Aktuelle målgrupper hos disse virksomhetene er bedriftseiere, styremedlemmer og daglige ledere/tilsatte i administrasjonen, samt styrekandidater, rådgivere, konsulenter og andre tilbydere på styrearenaen.


Vi ønsker nye medlemmer velkommen i SAO, og tilbyr gratis medlemsmøter med foredrag og workshops, samt den årlige styredagen. Blir du medlem i SAO vil du opplevde å bli behandlet som en ressurs, og du vil få anledning både til å formidle kunnskap til andre, delta i diskusjoner og bygge din egen styrefaglige profesjonalitet.


Vi ser frem til å arbeide sammen om å profesjonalisere styrearbeid og bistå deg og din organisasjon som sparringspartner og ressurs i tid for hurtige og store endringer!
Hilsen oss i StyreAkademiet Oslo!

Styret i SAO

bottom of page