top of page

tir. 09. nov.

|

Litteraturhuset i Oslo

Den Nasjonale Styredagen 2021 (1)

Styret for fremtiden - fra bremsekloss til uredd innovasjonspådriver?

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
 Den Nasjonale Styredagen 2021 (1)
 Den Nasjonale Styredagen 2021 (1)

Tid og sted

09. nov. 2021, 10:00 – 10. nov. 2021, 10:00

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norge

Om arrangementet

Bedrifter som vil opp og frem, må ha styrer som fremmer innovasjonskraft, og som forstår den globale digitaliseringens farer og muligheter. Er ditt styre for redd for å gi gass? 

Dagens forelsere er følgende:

Tom Georg Olsen - møteleder

Tom Georg Olsen vil være dagens møteleder. Han er en meritert bedriftseier, styreleder og er til dagen konserntjener i Miles, en tittel som for øvrig ble kåret til Norges beste stillingstittel i 2018. I

tillegg er Tom Georg en etterspurt foredragsholder og ledermentor og er tilknyttet StyreAkademiet Vestland.

Tom Georg er utradisjonell i sin bakgrunn og har en rekke spennende perspektiver på styrearbeid,

tillitsbasert ledelse og organisasjonskultur. Dette har mellom annet gitt seg utslag i forretningsmessig suksess, og Miles er to ganger kåret til Norges beste arbeidsplass av Great Place To Work. Selskapet

har også blitt rangert som en av de mest innovative bedriftene i Norge hvert av de siste 5 årene.

Tom Georg er for tiden styremedlem i ulike bedrifter innen IT, innkjøpsdrevne verdikjeder, media og

fornybar energi.

Anita Krohn Traaseth - foredragsholder

Styrene må lede mer og administrere mindre

Anita vil klargjøre for sitt syn på hvorfor og hvordan styret bør ta et større ansvar for å lede mer og

administrere mindre. Hvorfor arbeid med retning og det å forberede seg bedre på å navigere i det

ukjente vil være helt essensielt fremover.

Om Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth har gått gradene fra trianee i IBM Norge (1996) til toppleder i Innovasjon Norge

(2014-2019). Hun ble den første kvinnelige administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge i 2012,

og har siden 2019 jobbet som rådgiver for EU-kommisjonen med opprettelsen av European

Innovation Council (EIC) og ledet regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren mot

2035. Innovasjon, teknologi, strategi og omstilling er blant hennes nøkkelkompetanser.

Anita er styreleder i fem selskap og investor i flere vekstselskap, og har et masterprogram i

styrearbeid fra Handelshøyskolen BI. Hun har også skrevet tre bøker om ledelse og er lørdagsspaltist i aftenposten

Vidar Top - foredragsholder

Innovasjonskraftig kommunikasjon i styrerommet

Vidar Top er leder for CORPRT TenkeTank med noen av Norges mest erfarne og kjente styreledere

som medlemmer. Han presenterer forskning om "adferd i styrerommet" fra hans ansvar for Den

norske styreundersøkelsen i 2020 og 2021.

Noen av funnene viser at man "tier" og "kriger" i norske styrerom. Vidar reflekterer rundt hvordan

dette virker innen på styrets beslutningsevne, og hvordan man kan løfte styret generelt og når det

gjelder kreativt og systematisk utviklingsarbeid spesielt.

Tore Totland - foredragsholder

Styrets strategiske grep under krise

Innovasjon og digitalisering handler ikke bare om overordnet, langsiktig og systematisk utvikling.

Noen ganger må styret gi gass som et ledd i en krisehåndteringsstrategi for bedriften.

 

Om Tore Totland:

Tore Totland er en dreven innovatør og styreleder i TickedCo – et selskap for bestilling og betaling av

kultur- og sportsarrangementer, og som har fått fotfeste internasjonalt.

Da denne typen arrangementer stoppet opp i pandemien, måtte en enten permittere eller satse.

Styret valgte å satse, og tok viktige grep over på en ny arena. Hør om hvordan styret tenkte og agerte

– et styre og ta mønster av.

Liv Dingsør - foredragsholder

Livslang læring – også for styret!

Livslang læring er avgjørende for at bedriften skal lykkes i en stadig raskere endringstakt. Dette

gjelder også for styret. Få innblikk i konkrete opplegg for å bygge digital styrekompetanse.

Om Liv Dingsør

Liv har vært daglig leder for DigitalNorway siden 2020. Før dette var hun fra 2018

viseadministrerende direktør og leder for forretningsutvikling i selskapet. Hun har bakgrunn fra DNB

og Aker ASA, samt flere bedrifter som hun har ledet gjennom store endringer. Liv er siviløkonom fra

NHH og tidligere landslagskjører i snowboard.

Gjennom sin rolle i Digital Norway sitter hun i en rekke utvalg der hun representerer små og

mellomstore bedrifters interesser. I 2020 var hun blant annet en del av regjeringens ekspertgruppe

for datadeling i næringslivet.

Per Magne Tveiten - foredragsholder

Framtidsrettet styring i en hardt prøvet bransje

Få bransjer har vært tvunget til å omstille seg, digitalisere og innovere slik som mediebransjen. Dette

kan by på utfordringer på flere plan. Per Magne Tveiten vil gi deg spennende innblikk i dette arbeidet

- sett både fra konsernet og fra underliggende selskapsstyrer.   

 

Om Per Magne Tveiten

Per Magne Tveiten er konsernsjef i Mentor Medier og styreleder blant annet i Vårt Land,

Morgenbladet, Dagsavisen og Mediaconnect. Han er også styremedlem i Mediebedriftenes

Landsforening (MBL). Mentor Medier består av aviser med ulike ideologiske og verdimessige

ståsteder. Selskapene i konsernet han leder har måttet håndtere omstilling, utvikling og innovasjon,

og der teknologiutviklingen er både en trussel og en mulighet.

Fordelene ved samarbeid er tydeligere i den digitale forretningsmodellen, samtidig som det er

avgjørende viktig å bevare den enkelte virksomhets særpreg. Som konsernsjef og styreleder i de ulike

avisene er det flere hensyn som må tas. Her er det mye å lære.

Billetter

 • For medlemmer

  Denne billetten er for våre medlemmer i Styreakademiet Oslo

  kr 1 500,00
  Salget ble avsluttet
 • For ikke-medlemmer

  Denne billetten er for ikke-medlemmer i Styreakademiet Oslo. Billetten er inklusive gratis medlemskap i StyreAkademiet Oslo for 2022.

  kr 2 100,00
  Salget ble avsluttet
 • Arrangør og samarbeidspartnere

  Denne billetten er før arrangører og våre samarbeidspartnere

  kr 0,00
  Salget ble avsluttet

Total

kr 0,00

Dele dette arrangementet

Eventinfo: Events
bottom of page