top of page

tor. 17. mars

|

Webinar

Webinar i samarbeid med Istyrelsen

Dagens bedrifter står overfor store endringer innen teknologi, kundebehov, konkurransebildet, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet og hacking. Dette gjør at styret, som er virksomhetens øverste ansvarlige ledelse, står overfor store utfordringer.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Webinar i samarbeid med Istyrelsen
Webinar i samarbeid med Istyrelsen

Tid og sted

17. mars 2022, 08:00 – 8:50

Webinar

Om arrangementet

Webinar om styreevaluering i praksis; - sentralt virkemiddel for effektivisering og utvikling av styrearbeidet

Dagens bedrifter står overfor stor endringstakt innen teknologi, kundebehov, konkurransebildet, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet og hacking. Dette gjør at styret, som er virksomhetens øverste ansvarlige ledelse, står overfor store utfordringer med å lede utviklingen av bedriften i riktig retning. Samtidig står styret overfor en stadig mer kritisk observasjon fra interessenter og samfunnet ellers. Dette er drivere for at styrer må vie stadig mer oppmerksomhet på sin egenutvikling, hvor styrets egenevaluering er et sentralt element.

Webinaret vil belyse viktigheten av styrets egenutvikling, herunder egenevaluering, med henblikk på styrking av kompetanse og effektivisering av arbeidsform, samt hvordan dette kan gjøres i praksis.

I tillegg vil resultatene fra en spørreundersøkelse om styreevaluering bli presentert. Rådgivningsselskapet iStyrelsen har nettopp gjennomført en spørreundersøkelse om hvorvidt styreevaluering foretas i norske styrer, og med hvilken kvalitet det gjøres.

__________________________________________

Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt, som er styreleder og partner i iStyrelsen AS.

Link til webinaret: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU3ZTA2YTItMDkwYS00OTZlLTk5YjAtYmFmMzlkNjNlMmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258897f49-a1f8-4ae4-8063-c2305843980f%22%2c%22Oid%22%3a%2208f9ffd6-d286-4cc1-b86b-3728b9da9f3d%22%7d

Billetter

  • Gratis billett webinar

    Webinaret er gratis for alle deltakere

    kr 0,00
    Salget ble avsluttet

Total

kr 0,00

Dele dette arrangementet

Eventinfo: Events
bottom of page