top of page

Medlemsmøte tirsdag 17. januar, 2023

«Nytt år – nye utfordringer»

Mørke skyer.jpg

Det greske ordet «krisis» betyr både fare og ny mulighet.

Dette dekker godt vårt medlemsmøte på Kristiania University College i går, hvor mange grep muligheten til å øke kompetansen rundt farer og fallgruver man bør være obs på som styreleder og -medlem.

Erling Opdal , advokat og partner i advokatselskapet Advokatfirmaet Ræder, gav oss et fantastisk foredrag under tittelen «Nytt år, nye utfordringer». Blant en lang rekke av gode tips, sa han blant annet:

🕵🏾‍♀️ Ha tro på virksomheten, vær engasjert og gå på «oppdagelsesferd». 
❌ Ikke aksepter styreverv i selskaper hvor du ikke forstår virksomheten.
👨‍💻 Skriv protokoll fra styremøtene, og vær særlig nøye med å gjengi grunnlaget for vanskelige og/eller risikofylte beslutninger.
🙋‍♀️ Er du uenig i noe som besluttes, gi tydelig beskjed og få det inn i protokollen: Ikke aksepter beslutninger utelukkende basert på andre styremedlemmers overbevisning.
📄 Vær kompromissløs på å få dokumentasjon som gir grunnlag for egne vurderinger.
👩🏻‍💼Virksomheter med kvinnelige styremedlemmer viser seg å gå sjeldnere konkurs
👛 Kjøp styreansvarsforsikring!

I tilknytning siste punkt hadde vi med oss 
Henriette Strand Johansen fra If Insurance som gav oss en god innføring i hva styreansvarsforsikring egentlig er og hvorfor dette er viktig å ha på plass.

Våre gode venner på Kristiania University CollegeWenche Witberg og Kristine Pollen Briså, fortalte oss om de spennende og styrerelevante kursmulighetene vi tilbyr: Disse som er godt rabattert for Styreakademiet Oslos medlemmer.

Vår egen Ivar Gaute Strøm avsluttet kvelden med informasjon om høstens videre program: Hold av 7.mars for nytt medlemsmøte og 25.april for den store styredagen. 
 
Tusen takk til Kristiania, foredragsholderne og alle som kom for en spennende ettermiddag!

bottom of page