top of page

Styreforsikring 

Styreforsikring er viktig å ha for både deg som sitter i et styre og for styret du sitter, så du ikke blir sittende med store erstatningskrav dersom noe skulle gå galt. Medelemmer av StyreAkademiet Oslo vil kunne få fordeller gjennom IF

  Elite Forsikring – IF kan bistå med følgende

  • Christian Tvedt – 25 års erfaring med forsikring for private og næringsliv

  • 1 time gratis rådgivning (hovedsak næring men kan også sees i sammenheng med private forsikringer)

  • Gunstige forsikringer på styreansvarsforsikring inkludert ordinær ansvarsforsikring
  • If tilbyr også Individuelt styreansvar hvis du sitter i mange styrer

  • Tilpasning av dagens forsikringsløsning som fort kan gi besparelse eller tette huller i forsikringene.

  • Gjennomgangen er selvfølgelig uten kjøpsforpliktelser

GettyImages-567166223.jpg
bottom of page