top of page

Den Nasjonale Styredagen 14. November 2023

«Den nye agendaen på styrebordet»

10 konkrete tips til deg som sitter -eller ønsker å sitte- i et styre

Fire fantastiske foredragsholdere og 50 engasjerte deltakere med stor interesse for godt styrearbeid fant veien til Den nasjonale Styredagen i går, arrangert av StyreAkademiet Oslo på Litteraturhuset.

Det ble en formiddag verdt å skrive langt om, og her kommer oppsummeringen i form av 10 tips relatert til temaene og diskusjonene fra dagen:

Vi vet ikke risikoene, mulighetene eller konsekvensene av Kunstig Intelligens (KI) enda. Som styremedlem kan du:

1. Opparbeide deg et reflektert forhold til hvordan KI vil påvirke sektoren og virksomheten, og hvordan bedriften bruker det; "Ta eierskap til data. Husk på etikken. Se mulighetene, men vær kritiske.", sier Janne H Log , adm dir i Samvirkene.

2. Være bevisst på nødvendigheten av en kollektiv debatt rundt utviklingen av KI som tjener samfunnet og forretningene våre, ikke bare verdens største teknologiaktører.


Et verdiskapende styre er helt avhengig av proaktive styremedlemmer. Som styremedlem kan du:

3. Bidra til at tiden og kompetansen tilgjengelig i styremøter benyttes til verdiskapende aktiviteter, ikke enklere saker som kan løses på mail: Styrearbeid med fokus på utvikling skaper verdier, mens kontrollerende styrearbeid i beste fall bevarer dem.

4. Være sparringspartner for daglig leder og oppfordre til en proaktiv rolle:"Det er morsommere å fortelle enn å bli fortalt", sier CEO i Jølstad begravelsesbyrå AS , Jan Willy Løken


Riktig kollektiv kompetanse og felles fokus er noe av det viktigste for å lykkes med styrearbeid. Som styremedlem kan du:

5. Opparbeide selvinnsikt rundt egen rolle og bidrag i styret: Å pynte på CVen er som regel feil motivasjon.

6. Reflektere rundt hvilke kompetanse som er kritisk å ha i styret og hva som kan hentes inn ved behov. Husk ansattrepresentantene, de har ofte sanntidspuls på virksomheten.

7. Vær klar over hvilke rolle styret ditt ønsker å spille: "Et styret bør stille riktige spørsmål, ikke komme med svar. Etter min mening er styrets primærrolle å gjøre seg overflødig.", sier Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd AS.


Endringer skjer raskt. Det som i dag er frivillig innen bærekraft blir i morgen "licence to operate". Som styremedlem kan du:

8. Forstå omstilling som noe som må jobbes systematisk med og skapes - også av styrer: Ikke noe som bare skjer.

9. Spør deg hva ESG-reguleringene vil ha å si for virksomheten. "Mer enn rapporteringskrav, er EU-reguleringene et veikart for strategiutviklingen", sier Eirik Langås i ÆRA Strategic Innovation.


Sørg for kontinuerlig påfyll og nettverksutvikling. Som styremedlem kan du:

10. Ta del kunnskapsutveksling og nettverking for godt styrearbeid hos StyreAkademiet. Vi lover spennende og relevante treffpunkter. Følg oss på LI og meld deg inn: https://lnkd.in/dp_h8kqB

En enorm takk til Janne, Jan Willy, Johan og Eirik, og alle deltakerne som kom og beriket nettverket med nettopp sin kunnskap, innsikt og kompetanse.

bottom of page