top of page
Vestland.jpg

STYREAKADEMIET OSLO 

StyreAkademiet er Norges eneste, ideelle organisasjon for å fremme et godt styrearbeid, og har
eksistert i snart 30 år. StyreAkademiet Oslo (SAO) har vært og ønsker å gjenoppstå som en sentral
region i StyreAkademiet Norge. SAO med sitt nye styre tar nå mål av seg til å bli den viktigste,
styrefaglige kompetanse- og nettverksbygger for bedrifter og organisasjoner som vil fokusere på
og kvalitetssikre styrets arbeid i henhold til dagens utvikling og aktualiteter.
På denne bakgrunn henvender SAO seg spesielt til oppstartsbedrifter, vekstbedrifter og etablerte
bedrifter som virkelig tenker spennende og nytt, og som erkjenner betydningen av profesjonalitet i
styring og styrearbeid.


Det nye styret i SAO er satt sammen ut fra et krav om profesjonalitet, mangfold og
helhetstenkning, og det å kunne dekke de mest sentrale hovedansvarsområder til et styre. SAO
ønsker å være til for selskaper som ikke er børsnoterte, og for offentlig eide selskaper og frivillige
organisasjoner i Oslo-regionen. Aktuelle målgrupper hos disse virksomhetene er bedriftseiere,
styremedlemmer og daglige ledere/tilsatte i administrasjonen, samt styrekandidater, rådgivere,
konsulenter og andre tilbydere på styrearenaen.


Vi ønsker mange medlemmer i SAO, og tilbyr gratis medlemsmøter med foredrag og workshops,
samt den årlige styredagen. Blir du medlem i SAO vil du opplevde å bli behandlet som en ressurs, og du vil få anledning både til å formidle kunnskap til andre, delta i diskusjoner og bygge din egen styrefaglige
profesjonalitet.


Vi ser frem til å arbeide sammen om å profesjonalisere styrearbeid og bistå deg og din
organisasjon som sparringspartner og ressurs i tid for hurtige og store endringer!
Hilsen oss i StyreAkademiet Oslo!

RELANSERING: About Us
bottom of page