top of page

Styreakademiet Oslo


Hvorfor du skal bli medlem i

SAO/StyreAkademiet Oslo

Godt styrearbeid blir stadig viktigere. For små og store bedrifter – for lag og foreninger. Et godt styre kan legge premissene for en solid, langsiktig utvikling.


Ønsker du å øke din kunnskap om verdifulle bidrag i et lite eller større styre?

 

IMG_4229.jpeg
IMG_4229.jpeg

Styreakademiet Oslo 2023

StyreAkademiet Oslo fyller 30 år i 2023, og etter noen år med lavere aktivitet (bl.a pga pandemien) revitaliserer vi nå den tradisjonsrike foreningen, som er blant få ideelle miljøer i Norge for utvikling av godt styrearbeid.

Som medlem i StyreAkademiet Oslo får du tilgang til en rekke fordeler:

Medlemsmøter 2023

Medlemsmøter 2023

- Tirsdag 17. januar:
«Nytt år – nye utfordringer»

- Tirsdag 7. mars:
«Sammensetning av styrer og viktigheten av kulturbygging».

- Tirsdag 14. November

Den nasjonale styredagen 08:30 - 13:00

styrekompetanse.jpg

Du blir del av et nettverk, som vi har mål om skal vokse seg stort.

(legge til en side her om mål? (hvem er vi og hva ønsker vi oppnå?)

Som medlem hos oss vil du gode avtaler på styreforsikring gjennom IF

Som medlem vil du få mulighet til å melde deg på grunnkurs i styrarbeid

Samt tilgang til (dokumenter som kan være greie for et styre å ha?)

Vi arrangerer inspirasjonsseminarer for medlemmer og gjester til foredrag rundt dagsaktuelle temaer for styret  

NASJONALE STYREDAGEN

Den 14. November 08:00-13:00 Avholdes den Nasjonale styredagen. Her vil det være foredrag fra flere aktører innenfor relevante fagfelt

(Legge til en link til en side med nasjonale styredagen event

Du får gunstig tilgang til høy-kvalitets læring om styrearbeid via vår partner Kristiania.                           

bottom of page