top of page
GettyImages-567166223.jpg

Hvorfor du skal bli medlem i SAO
/StyreAkademiet Oslo

Godt styrearbeid blir stadig viktigere. For små og store bedrifter – for lag og foreninger. Et godt styre kan legge premissene for en solid, langsiktig utvikling.

StyreAkademiet Oslo fyller 30 år i 2023, og etter noen år med lavere aktivitet (bl.a pga pandemien) revitaliserer vi nå den tradisjonsrike foreningen, som er blant få ideelle miljøer i Norge for utvikling av godt styrearbeid.

For medlemmer i Styreakademiet lanserer vi nå eksklusive aktiviteter. I tilegg til å fortsette med inspirasjonsmøtene vi allerede har. Les mer om tidligere møter her.

Som medlem vil du få mulighet til å melde deg på grunnkurs i styrarbeid

Samt tilgang til (dokumenter som kan være greie for et styre å ha?)

2

Som medlem vil du få tilgang til skreddersydd LinkedIn kurs for deg som privatperson, din bedrift eller ditt styre

3

Du får gunstig tilgang til høy-kvalitets læring om styrearbeid via vår partner Kristiania.                           

4

Som medlem hos oss vil du gode avtaler på styreforsikring gjennom IF

5

Vi arrangerer inspirasjonsseminarer for medlemmer og gjester til foredrag rundt dagsaktuelle temaer for styret. Samt den nasjonale styredagen 14. November.

GettyImages-1271430998.jpg

Medlemsmøter 2023

- Tirsdag 17. januar:
«Nytt år – nye utfordringer»

- Tirsdag 7. mars:
«Sammensetning av styrer og viktigheten av kulturbygging».

- Tirsdag 14. November

Den nasjonale styredagen 08:30 - 13:00

Meld deg inn for å ta del i utviklingen til StyreAkademiet Oslo og ta i bruk medlemsfordelene dine idag (KANSKJE endre denne teksten?

bottom of page